Daar waar de kwaliteit en de identiteit elkaar omarmen omwille van het kind.

Goed onderwijs is de sleutel voor een goede ontwikkeling van een kind en van de samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. De scholen van Stichting ISA kenmerken zich door kwalitatief goed onderwijs en persoonlijke aandacht voor de leerlingen. De lessen worden gegeven door enthousiaste en bevoegde leerkrachten. De medewerkers van de scholen van Stichting ISA zien elke dag als een nieuwe uitdaging om het talent en ambitie van onze leerlingen naar de top te brengen.

De scholen van Stichting ISA hebben als uitgangspunt het verzorgen van goed onderwijs aan de leerlingen volgens de eisen die gesteld zijn in de Wet op het Primair Onderwijs. Ons aanbod met betrekking tot het onderwijs wordt getoetst om aan de normen en standaarden te kunnen voldoen zoals gesteld door het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie van onderwijs ziet erop toe dat alle scholen voldoen aan de door de overheid gestelde wetten en regels.

Onze school heeft in oktober 2013 het laatste inspectiebezoek gehad. Even als het voorgaande bezoek in oktober 2011 kregen wij een basisarrangement toegekend door de onderwijsinspectie. Met gepaste trots kunnen wij te kennen geven dat onze school volop in groei is en zich verder aan het ontwikkelen is om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan onze leerlingen zie (http://www.onderwijsinspectie.nl/).

De scholen zetten zich op vele manieren in om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Zo hebben de Scholen van Stichting ISA meegedaan aan het KBA-traject (Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam), na een intensief traject heeft de school laten zien in staat te zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen verzorgen. Het programma “De Vreedzame School” voor sociale competentie en democratisch burgerschap heeft in wisselwerking met de waarden en normen die wij vanuit onze geloofsovertuiging belangrijk vinden om aan onze leerlingen mee te geven, ertoe bijgedragen dat het pedagogisch klimaat op school is verbeterd.

Het zorg dragen voor goed en islamitisch verantwoord onderwijs zien wij als een collectieve verplichting, waarbij het kind een centrale plek inneemt.

Agenda

Geen evenementen gevonden.

Bekijk volledige agenda