(G)MR

De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit twee geledingen, te weten de oudergeleding en de personeelsgeleding. Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De (G)MR heeft instemmingbevoegdheid en adviesbevoegdheid over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag (stichting ISA) over aangelegenheden die de school betreffen.

GMR
Personeelsgeleding
Mw. M. Korkmaz

Oudergeleding
Mw. N. Margoum

MR
personeel
Mw. M. Korkmaz
Dhr. M. Geneidi

Ouders
Dhr. A. Khaoudi
Mw. N. Margoum 

Agenda

Geen evenementen gevonden.

Bekijk volledige agenda
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email

Belangrijk

PROTOCOL
HEROPENING
SCHOLEN