De Robijn

Het wenselijke beeld, dat de school voor ogen heeft, is dat IBS Al Yaqoet een plek is waar kinderen graag vertoeven en waar naast de cognitieve, sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind, ook de beleving van het islamitische geloof, gestimuleerd wordt. Met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling, besteden wij aandacht aan het taalbeleid.